Llibreries
Galaxia del libro, S.A

Especialitzada en restes d'edicions en general, llibres infantils, revistes, còmics, CD's.

Vinyals, 24 baixos / 08041 Barcelona

Telèfon: 93 436 50 05/06 / Fax: 93 456 16 63

info@galaxiadellibro.com


Tenda Virtual: www.galaxiadellibro.com


Carrer Balmes, 152, 1er 3a. 08003 - Barcelona (España) - Tel. / Fax (+34) 93 318 79 95 - De Dilluns a Divendres de 09:00 a 13:00 hs - e-mail