El Gremi / Història
Associació de Llibreters de Vell


Les primeres informacions que tenim d'una associació de llibreters de vell independent de les associacions de llibreters en general són de l'època de la República i es tracta de l'anomenada Associació Professional de Llibreters de Vell de Catalunya.

Malauradament, la seva activitat fou dissolta amb l'entrada de les forces franquistes a Barcelona.

A partir d'aquest moment, els llibreters de vell s'integraren en el Gremio de Libreros que formava part del Sindicato de Artes Gráficas, tot i que intentaren portar a terme activitats autònomes.

L'any 1978 es constituí el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, amb independència dels altres gremis, gracies a la recent instauració de la democràcia.Carrer Balmes, 152, 1er 3a. 08003 - Barcelona (España) - Tel. / Fax (+34) 93 318 79 95 - De Dilluns a Divendres de 09:00 a 13:00 hs - e-mail