El Gremi / Història
Origens


La història del llibreter de vell comença, lògicament, amb el naixement del llibre; però no del llibre imprès a partir de Gutenberg, sinó del llibre manuscrit, sortit de mans del copista.

En introduir-se la impremta a Catalunya, els llibreters-estampers - que així eren anomenats - integraven les figures de l'editor, l'impressor i el llibreter actuals.

Aviat, però, començaren a formar un estament reconegut per les autoritats, ja que l'any 1446, segons proves documentals, el Consell de Cent reconegué el Gremi de Llibreters de Barcelona i el 1533 s'establí un conveni amb la priora del Monestir de Sant Jeroni pel qual la Confraria del gremi es podia instal.lar en l'esmentat cenobi, on se celebraren anualment, a partir d'aquell moment, les festes gremials. Sembla que també els revenedors de llibres s'integraren, al voltant dels anys 1550, a la Confraria.

Durant el setge de Barcelona de 1713-1714, la Companyia de Llibreters s'associà amb el Tercer Batalló de la Coronela anomenat de Santa Eulàlia.

Tot això demostra que els llibreters de vell tenen una història antiga i llarga, encara que sempre ha estat  una història relacionada amb els llibreters en general.


Carrer Balmes, 152, 1er 3a. 08003 - Barcelona (España) - Tel. / Fax (+34) 93 318 79 95 - De Dilluns a Divendres de 09:00 a 13:00 hs - e-mail